O firmie Prezentacja firmy CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE


Firma CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k. wcześniej "Ciepłownik" Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie robót głownie ciepłowniczych oraz sanitarnych i ogólnobudowlanych, a także w zakresie działalności deweloperskiej. Funkcjonuje na rynku ponad 20 lat i zawsze za naczelną zasadę naszej działalności stawialiśmy niezawodność i wysoką jakość. Stosujemy materiały najwyższej jakości, nowoczesne i ekologiczne technologie, które dają gwarancję niezawodnego działania. Równocześnie staramy się, aby ceny za wykonywane usługi były konkurencyjne.

Dynamiczny i systematyczny rozwój naszej firmy zawdzięczamy pracowitości i dbałości o szczegóły. Kluczowe znaczenie ma dla nas dobra współpraca, dlatego w kontaktach z kontrahentami kładziemy nacisk na: wysoką solidność, szybkość działania, dbałość o dobro klienta. Stawiamy na elastyczność w negocjacjach i zawsze dostosowujemy nasze usługi do potrzeb i możliwości partnera. Na każdy realizowany zakres robót udzielamy gwarancji. Ponadto zapewniamy stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych technologii i urządzeń.

Dzięki takiemu działaniu, udało nam się zdobyć duże doświadczenie oraz zaufanie wielu kontrahentów, czego dowodem są liczne referencje oraz pozytywne opinie instytucji współpracujących. Posiadamy pełną wiarygodność finansową, która możliwa jest do sprawdzenia w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Poznaniu. Jednocześnie oświadczamy, że przedsiębiorstwo nasze nie posiada żadnych zaległości płatniczych wobec Urzędu Skarbowego, Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Gminy.

Z pełną świadomością możemy stwierdzić, że skorzystanie z naszych usług gwarantuje Państwu solidne, bezusterkowe i terminowe wykonywanie powierzonych nam zadań oraz zapewni satysfakcję i bezpieczeństwo we współpracy.

W dotychczasowej historii firma wykonała:

 • modernizację obiektów (wysokokubaturowych) wpisanych do rejestrów zabytków,
 • roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji, remoncie ponad 30 obiektów (wysokokubaturowych),
 • termomodernizację ponad 50 budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych w tym wielokondygnacyjnych,
 • budowę 3 kompleksów mieszkalnych w zabudowie szeregowej,
 • ułożenie kilkadziesieciu kilometrów sieci cieplnych, kanalizacji sanitarnych i wodociągowych,
 • modernizację ponad 500 sztuk węzłów ciepłowniczych,
 • modernizację ponad 400 kotłowni.

Realizacje naszych robót wykonujemy zarówno z materiałów własnych, jak i powierzonych. Zapewniamy możliwość wykonawstwa "pod klucz", tzn. od projektu poprzez dostawę i montaż, rozruch i serwis. Na wszystkie prace udzielamy gwarancji i rękojmi. Deklarujemy podjęcia się wykonania każdego zadania w oferowanym zakresie.

Naszym atutem jest wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane, projektowe, dozorowe w pełnym zakresie oferowanych usług oraz rozbudowany park maszyn. Za świadczenie usług na wysokim poziomie zostaliśmy uhonorowani następującymi wyróżnieniami:

 • Certyfikat Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • Certyfikat Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
 • Certyfikat Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej.

Spółka posiada również poświadczenie bezpieczeństwa stopnia I do klauzuli "POUFNE" oraz Koncesje w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Certyfikaty, odznaczenia

ODZNAKA HONOROWA

ODZNAKA HONOROWA za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznana w roku 2014 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Ceryfikat ISO 9001:2008

Certyfikat Zarządzania Systemem Jakości ISO 9001:2008/PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: projektowania, kompleksowego wykonania robót ciepłowniczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i ogólno – budowlanych oraz usług serwisowych.

HIT 2003

Zostaliśmy uhonorowani prestiżowym tytułem "HIT 2003" za wykonanie "Modernizacji systemu ciepłowniczego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie"

Gazele Biznesu

Od roku 2006 przynależymy do elitarnego Klubu GAZEL BIZNESU, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Solidna Firma

w roku 2010 za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta uzyskaliśmy tytuł "SOLIDNA FIRMA 2010".

Nasi Klienci

 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 • Śremskie TBS Sp. z o.o., Śrem
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa GRUNWALD, Poznań
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Śrem
 • SINEVIA Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 • Urząd Miasta i Gminy, Śrem
 • Urząd Statystyczny, Poznań
 • Urząd Miasta, Szczecinek
 • Teatr Wielki im. St. Moniuszki, Poznań