Oferta Zakres działalności firmy CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE


W ramach naszej działalności oferujemy Państwu usługi w zakresie:

1. Projektowania i wykonawstwa robót w zakresie instalacji sanitarnych:

 • budowa i wymiana sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych i tradycyjnym wraz z pracami odtworzeniowymi (drogi, parkingi, chodniki, tereny zieleni),
 • likwidacja kotłowni węglowych i budowa w to miejsce węzła cieplnego lub kotłów olejowo – gazowych oraz opalanych biomasą, pomp ciepła,
 • remonty, modernizacje i budowa węzłów cieplnych,
 • remonty, modernizacje i montaż kotłów energetycznych,
 • prace izolacyjne,
 • kompleksowe wykonawstwo instalacji c.o., c.w., z.w. i cyrkulacji w systemach rur polipropylenowych np.: "HYDROPLAST", "BÄNNINGER" (systemy zgrzewane), "THERMO-CONCEPT" (system klejony), a także w systemie rur miedzianych,
 • kompleksowe wykonanie zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, deszczowych i gazowych wraz z pracami odtworzeniowymi (drogi, parkingi, chodniki, tereny zieleni);

2. Projektowania i wykonawstwa robót ogólnobudowlanych:

 • budowy i rozbudowy obiektów kubaturowych pełniących funkcje : mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne i w tzw. zabudowie szeregowej), użyteczności publicznej (biurowce, szpitale, jednostki edukacyjne), sportowe (hale, sale gimnastyczne, baseny), przemysłowe magazynowe i produkcyjne), usługowe (centra handlowe, dworce) i inne (strzelnice, oczyszczalnie),
 • kompleksowe modernizacje/remonty obiektów wysoko kubaturowych w pełnym zakresie branż pełniących funkcje mieszkalne, użyteczności publicznej, sportowe, przemysłowe, usługowe, w tym również wpisanych do rejestru zabytków,
 • kompleksowe termomodernizacje budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej i mieszkalne w tym również wysokokondygnacyjne,
 • kompleksowe modernizacje i remonty obiektów zabytkowych wpisanych do rejestrów zabytków

3. Projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych i teletechnicznych:

 • remont instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej,
 • montaż urządzeń sterowań i automatyki,
 • produkcja rozdzielni elektrycznych we własnym warsztacie,
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji.

4. Projektowania i wykonawstwa robót w zakresie źródeł energii odnawialnej:

 • montaż układów solarnego podgrzewu wody użytkowej,
 • montaż układów pomp ciepła,
 • montaż kotłowni opalanych ekogroszkiem, balotami, zrębkami drewna, biomasą (np. słomą)
 • montaż układów fotowoltanicznych.

Ponadto przygotowujemy się do zaoferowania naszym klientom, przeprowadzania montażu spalarni śmieci i odpadów szpitalnych, układów odsiarcania spalin i produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej.

Certyfikaty, odznaczenia

ODZNAKA HONOROWA

ODZNAKA HONOROWA za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego przyznana w roku 2014 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Ceryfikat ISO 9001:2008

Certyfikat Zarządzania Systemem Jakości ISO 9001:2008/PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: projektowania, kompleksowego wykonania robót ciepłowniczych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i ogólno – budowlanych oraz usług serwisowych.

HIT 2003

Zostaliśmy uhonorowani prestiżowym tytułem "HIT 2003" za wykonanie "Modernizacji systemu ciepłowniczego dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie"

Gazele Biznesu

Od roku 2006 przynależymy do elitarnego Klubu GAZEL BIZNESU, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Solidna Firma

w roku 2010 za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta uzyskaliśmy tytuł "SOLIDNA FIRMA 2010".

Nasi Klienci

 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Bydgoszcz
 • Śremskie TBS Sp. z o.o., Śrem
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa GRUNWALD, Poznań
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Śrem
 • SINEVIA Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 • Urząd Miasta i Gminy, Śrem
 • Urząd Statystyczny, Poznań
 • Urząd Miasta, Szczecinek
 • Teatr Wielki im. St. Moniuszki, Poznań