Oferta

Od ponad 30 lat świadczymy kompleksowe usługi ogólnobudowlane zarówno w zakresie budowy, jak i rozbudowy, modernizacji i termomodernizacji oraz remontów budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, szczególnie wysoko kubaturowych. Realizujemy zarówno inwestycje z gotowym projektem, jak i takie, które wymagają zaprojektowania, wybudowania i wykończenia pod klucz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obiekty kulturalne

Obiekty służby zdrowia

Obiekty administracji państwowej

Obiekty oświatowe

Obiekty rekreacyjno-sportowe

Obiekty biurowo-usługowe

Wielorodzinne budynki mieszkalne

Zabytki

Obszary naszej specjalizacji

Prace ogólnobudowlane

– projektowanie,

– budowa/rozbudowa obiektów kubaturowych pełniących funkcje : mieszkalne (wielorodzinne, jednorodzinne i w tzw. zabudowie szeregowej), użyteczności publicznej (biurowce, szpitale, jednostki edukacyjne), sportowe (hale, sale gimnastyczne, baseny), przemysłowe magazynowe i produkcyjne), usługowe (centra handlowe, dworce) i inne (strzelnice, oczyszczalnie),

– kompleksowa modernizacja/remont obiektów wysoko kubaturowych w pełnym zakresie branż pełniących funkcje mieszkalne, użyteczności publicznej, sportowe, przemysłowe, usługowe, w tym również wpisanych do rejestru zabytków,

– kompleksowa termomodernizacja budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej i mieszkalne w tym również wysokokondygnacyjne

Prace elektryczne i teletechniczne

– projektowanie,

– remont instalacji elektroenergetycznej i teletechnicznej,

– montaż urządzeń  sterowań i automatyki,

– produkcja rozdzielni elektrycznych we własnym warsztacie,

– wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji,

– wykonywanie układów produkujących energię elektryczną w oparciu o fotowoltaikę;

Prace w zakresie instalacji sanitarnych

– projektowanie,

– kompleksowe wykonawstwo instalacji c.o., c.w., z.w. i cyrkulacji w systemach rur polipropylenowych np. : “HYDROPLAST”, “BÄNNINGER” (systemy zgrzewane), “THERMO-CONCEPT” (system klejony), a także w systemie rur miedzianych,

– remonty, modernizacje i montaż kotłów energetycznych,

– remonty, modernizacje i budowa węzłów cieplnych,

– budowa i wymiana sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych i tradycyjnym wraz z pracami odtworzeniowymi (drogi, parkingi, chodniki, tereny zieleni),

– likwidacja kotłowni węglowych i budowa w to miejsce węzła cieplnego lub kotłów olejowo – gazowych oraz opalanych biomasą, pomp ciepła,

– prace izolacyjne

– kompleksowe wykonanie zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, deszczowych i gazowych wraz z pracami odtworzeniowymi (drogi, parkingi, chodniki, tereny zieleni);

Prace w zakresie źródeł energii odnawialnej

– projektowanie,

– montaż układów solarnego podgrzewu wody użytkowej,

– montaż układów pomp ciepła : 

— powietrznych 

— wykorzystujących ciepło ziemi

— wykorzystujące inne źródła,

– montaż kotłowni opalanych ekogroszkiem, balotami słomianymi, zrębkami drzewnymi.

Co nas wyróżnia?

Doświadczony zespół

Wszyscy członkowie naszego zespołu mają wieloletnie doświadczenie w realizacji nawet najbardziej złożonych projektów. Zespół tworzą zarówno doświadczeni dyrektorzy, projektanci, kierownicy budów, jak i inżynierowie.

Stabilność finansowa

O stabilności naszej firmy świadczy fakt, że działamy na rynku nieprzerwanie od 30 lat. Dzięki temu, że mamy płynność finansową, nasi klienci zawsze mają pewność terminowego zakończenia prac.

Stała kadra

Zarząd firmy nie zmienił się od początku jej działalności. Również kluczowe funkcje kierownicze od wielu lat pełnią te same osoby. Jest to gwarantem stabilności firmy oraz zawsze wysokiej jakości prowadzonych prac.

Gwarancja jakości

Znakiem rozpoznawczym naszej firmy jest realizacja inwestycji w zaplanowanym budżecie i terminie. Udzielamy gwarancji należytego wykonania prac obowiązującej w czasie budowy oraz po jej zakończeniu.

Nowoczesne i ekologiczne technologie

Dzięki doświadczeniu w branży ciepłowniczej nasze realizacje wyróżniają się przemyślanym zastosowaniem technologii przyjaznych środowisku – zarówno na etapie projektu, jak i budowy obiektu.

Jakość i precyzja wykonania

Zawsze dbamy o jak najwyższą jakość realizowanych zleceń – korzystamy ze sprawdzonych materiałów, a wszystkie prace wykonujemy z precyzją dbając o każdy szczegół.

Referencje

 • „Wykonawca wykazał się doskonałą znajomością technologii, terminowością oraz dużą praktyką w wykonywaniu przedmiotowych prac. Pracownicy tej firmy wykonywali prace z należytą starannością, zachowując jednocześnie rzadko spotykany na budowach ład i porządek. Roboty zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie technicznym i jakościowym.
  Polecamy firmę jako odpowiedzialnego i rzetelnego wykonawcę.”

  Prezes Zarządu Śremskiego TBS sp. z o.o.
 • „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku … wykonano solidnie i fachowo, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, wymogami aktualnie obowiązujących norm i standardów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej”

  Z-ca Burmistrza Miasta Szczecinek
 • „Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k. wykonała inwestycję w uzgodnionym terminie, przy zaangażowaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego.
  Wyrażamy swoje zadowolenie z wykonanych robót i stwierdzamy z pełną odpowiedzialnością, że zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz, że zostały one prawidłowo ukończone.”

  Z-ca Burmistrza Gminy Mosina
 • „Firma Ciepłownik Ekoinwestycje sp. z o.o. Sp.k. wykonała wszystkie roboty zgodnie z wymaganiami w umowie, z zachowaniem właściwej jakości i z należytą starannością. Firma wykazała się dobrą organizacją robót i profesjonalnym wykonawstwem. Powierzony zakres prac został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony w wyznaczonym terminie.”

  Z-ca Burmistrza Miasta Szczecinek
 • „Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp.k. wykonała roboty w sposób należyty i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz, że zostały one prawidłowo ukończone.”

  Z-ca Burmistrza i Gminy Szamotuły
Wybrani klienci

Urząd Miasta I Gminy Śrem

Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Teatr Wielki w Poznaniu

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

Urząd Miasta Szczecinek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Śrem

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu