Prywatność w Ciepłowniku

Prywatność w Ciepłowniku

Prywatność jest istotną wartością, rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. Dane osobowe wszystkich obywateli UE, a więc i obywateli Polski, podlegają szczególnej ochronie, dlatego dokładamy wszelkich starań, by w pełni przestrzegać obowiązujących od maja 2018 roku przepisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO). 

Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo danych naszych klientów. Podlegają one szczególnej ochronie, więc jeśli je w ogóle komuś przekazujemy, jest to wąska grupa podmiotów i tylko w sytuacjach, w których pozwalają na to przepisy prawa lub jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

Stosujemy się do obowiązujących przepisów, jasno pokazujemy, jakie dane przetwarzamy, w oparciu o jakie przepisy oraz jakie konkretnie prawa przysługują naszym klientom w tym zakresie, stąd udostępniamy te informacje na naszej stronie www, dotyczącej RODO m.in. w postaci klauzul informacyjnych. 

W przypadku gdy Pan/Pani jest naszym klientem oraz współpracującym kontrahentem, przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami a informacje o tym zebraliśmy w stosownej klauzuli informacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną w przypadku gdy Pan/Pani reprezentuje osoby prawne m.in. takie jak.: spółki kapitałowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, spółdzielnie

W przypadku gdy Pan/Pani bierze udział w procesie rekrutacji zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. rekrutacji.

Reklamacje – w przypadku gdy Pan/Pani uczestniczy w procesie reklamacji