TBS Konin

LokalizacjaKonin
Rok2016- 2017
InwestorMiejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

Budowa dwóch  budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego w Koninie