Wieża Kontroli Lotów

LokalizacjaLeźnica
InwestorRejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
Rok2014

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych polegających na wybudowaniu budynku wielofunkcyjnego Wieży Portu Lotniczego wraz ze strażnicą wojskową straży pożarnej na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej.